ยัยใบตองท่องเว็บ

Profile

     แม่ยัยใบตอง เป็นบรรณารักษ์อยู่ที่ศูนย์สนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รักธรรมชาติ รักเสียงเพลง ชอบการผจญภัย (อยู่ในใจลึก ๆ ) มีความเชื่อว่าธรรมะคือธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา สติคือเพื่อนที่ดีที่สุด ภูมิใจและดีใจเป็นที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ เป็นคนไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักยึดของชีวิต

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: